Γεώργιος ΜιαούληςΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας

Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών

Καθηγητής

ΕλληνικάΑγγλικά
 • Αρχική
 • Μαθήματα
 • Δημοσιεύσεις
 • Απόψεις - θέσεις
 • Σχετικοί Σύνδεσμοι
 • Επικοινωνία
 • Βιβλία
  1. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Intelligent Computer Graphics 2011. 01/2012; Springer.
  2. Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Intelligent Scene Modelling Information Systems. 01/2009; Springer-Verlag.
  3. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Visual Complexity and Intelligent Computer Graphics Techniques Enhancements. 01/2009; Springer., ISBN: 978-3-642-01258-7

  Κεφάλαια Βιβλίων
  1. Anastasios Tsolakidis, Cleo Sgouropoulou, Effie Papageorgiou, Olivier Terraz, Georgios Miaoulis: Using Visual Representation for Decision Support in Institutional Research Evaluation. Intelligent Computer Graphics, 01/2012: pages 41-57; Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013.
  2. Nikolaos Doulamis, John Dragonas, Dora Pliota, George Miaoulis, Dimitri Plemenos: Objects Description Exploiting User’s Sociality. 10/2011: pages 41-59;
  3. Vassilios Golfinopoulos, Dimitrios Makris, Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Verbalization of 3D Scenes Based on Natural Language Generation Techniques. Intelligent Computer Graphics 2011, 10/2011: pages 19-39;
  4. Anastasios Doulamis, Fotis Liarokapis, Panagiotis Petridis, Georgios Miaoulis: Serious Games for Cultural Applications. Intelligent Computer Graphics 2011, 10/2011: pages 97-115;
  5. Nikolaos Doulamis, Evangelos Chronis, George Miaoulis, Dimitri Plemenos: Personalized View Selection of 3D Molecular Proteins. 09/2010: pages 211-227;
  6. Christos P. Yiakoumettis, Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos, Djamchid Ghazanfarpour: A GIS platform for automatic navigation into georeferenced scenes using GIS scene explorer (GIS-SE). 09/2010: pages 105-122;
  7. Nikolaos Doulamis, John Dragonas, Anastasios Doulamis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Machine Learning and Pattern Analysis Methods for Profiling in a Declarative Collaorative Framework. 10/2009: pages 189-206;
  8. Dimitrios Makris, Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: An SVM/GA Hybrid Framework for Qualitative Knowledge Aided 3D Scene Synthesis. 10/2009: pages 167-188;
  9. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Virtual World Exploration. Visual Complexity and Intelligent Computer Graphics Techniques Enhancements, 01/2009: pages 95-153; Springer Berlin Heidelberg.
  10. Nikolaos Doulamis, Georgios Bardis, John Dragonas, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Collaborative Evaluation Using Multiple Clusters in a Declarative Design Environment. Artificial Intelligence Techniques for Computer Graphics, 11/2008: pages 141-157;
  11. Dimitri Plemenos, George Miaoulis: 1 Intelligent Techniques for Computer Graphics. 09/2008: pages 1-14;
  12. Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: 8 User Profiling from Imbalanced Data in a Declarative Scene Modelling Environment. 09/2008: pages 123-140;
  13. Christos P. Yiakoumettis, Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos, Djamchid Ghazanfarpour: A Collaborative Framework for Virtual Globe Based 3D City Modeling. 01/1970: pages 165-184;
  14. John Dragonas, Anastasios Doulamis, George Miaoulis, Dimitri Plemenos: Collaborative Foreground Background Object Isolation and Tracking. 01/1970: pages 67-84;

  Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  1. Evangelia Triperina, Cleo Sgouropoulou, Ioannis Xydas, Olivier Terraz, Georgios Miaoulis: Creating the Context for Exploiting Linked Open Data in Multidimensional Academic Ranking. 10/2015; DOI:10.3991/ijes.v3i3.5023
  2. Christos P. Yiakoumettis, Nikolaos Doulamis, Georgios Miaoulis, Djamchid Ghazanfarpour: Active learning of user’s preferences estimation towards a personalized 3D navigation of geo-referenced scenes. GeoInformatica 01/2014; 18(1). DOI:10.1007/s10707-013-0176-0
  3. I Xydas, G Miaoulis, P.-F Bonnefoi, D Plemenos, D Ghazanfarpour: Using Visual Analytics for Web Intrusion Detection.
  4. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Studies in Computational Intelligence.
  5. Nikolaos Doulamis, Christos Yiakoumettis, Georgios Miaoulis, Eftychios Protopapadakis: A Constraint Inductive Learning-Spectral Clustering Methodology for Personalized 3D Navigation. Lecture Notes in Computer Science 01/2013; ADVANCES IN VISUAL COMPUTING(2013):108-117. DOI:10.1007/978-3-642-41939-3_11
  6. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Intelligent Computer Graphics 2010 (Studies in Computational Intelligence). Computer Graphics World 01/2011;
  7. Christos P Yiakoumettis, Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos, Djamchid Ghazanfarpour, Ag Spyridonos St: Virtual globe based collaborative 3D city modelling.
  8. Dimitrios Makris, Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Acquisition and Exploitation of Qualitative Aspects in 3D Scene Synthesis.. International Journal of Artificial Intelligence Tools 02/2009; 18(1):39-59. DOI:10.1142/S0218213009000032
  9. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Scene understanding.
  10. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Intelligent scene modeling.
  11. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Scene understanding and human intelligence.
  12. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Viewpoint Complexity in Radiosity.
  13. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Erratum to: Artificial Intelligence Techniques for Computer Graphics.
  14. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Tools for Intelligent Computer Graphics.
  15. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Improvements and applications.
  16. Georgios Miaoulis: Intelligent Scene Modelling Information Systems: The Case of Declarative Design Support.
  17. Anastasios D. Doulamis, George Miaoulis: Searching Multimedia Databases Using Tree-Structures Graphs.
  18. Georgios Bardis, Vassilios Golfinopoulos, Dimitrios Makris, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Experimental Results of Selective Visualisation According to User Preferences in a Declarative Modelling Environment.
  19. Georgios Bardis, Nikolaos Doulamis, John Dragonas, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: A Parametric Mechanism for Preference Consensus in a Collaborative Declarative Design Environment.
  20. Dimitri Plemenos, I. Dragonas, A. Lazaridis, D. Makris, George Miaoulis: Towards coordination environment for collaborative declarative scene modelling.
  21. Dimitri Plemenos, D. Makris, I. Havoutis, George Miaoulis: MultiCAD MOGA. A system for conceptual design of buildings.
  22. Dimitrios Makris, Ioannis Havoutis, Georges Miaoulis, Dimitri Plemenos: MultiCAD ? MOGA A System for Conceptual Style Design of Buildings.
  23. M Koutsokeras, I Pratikakis, G Miaoulis: A web-based 3D graphical model search engine.
  24. J Dragonas, D Makris, A Lazaridis, G Miaoulis, D Plemenos: Implementation of Collaborative Environment in MultiCAD Declarative Modelling System.
  25. Dimitri Plemenos, John Dragonas, Dimitris Makris, Apostolos Lazaridis, Georgios Bardis, G Miaoulis, others: Implementation of a declarative environment in MultiCAD declarative modelling system.
  26. Dimitri Plemenos, Vassilios Golfinopoulos, Georges Miaoulis: A semantic approach for understanding and manipulating scenes.
  27. Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Learning User Preferences at the Declarative and Geometric Description Level.
  28. Vassilios Golfinopoulos, Dimitri Plemenos, John Dragonas, George Miaoulis: Declarative design in collaborative environment..
  29. Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: An intelligent user profile module for solution selection support in the context of the MultiCAD project.
  30. Ioanna Ravani, Dimitrios Makris, Georges Miaoulis, Dimitri Plemenos: Concept-based declarative description subsystem for Computer-Aided Declarative Design (CADD).
  31. Nikolaos Vassilas, George Miaoulis, Dionysios Chronopoulos, Elias Konstantinidis, Ioanna Ravani, Dimitrios Makris, Dimitri Plemenos: MultiCAD-GA: a system for the design of 3D forms based on genetic algorithms and human evaluation,Methods and Applications of Artificial Intelligence.
  32. Dimitri PLEMENOS, Georges MIAOULIS, Nikos VASSILAS: Machine Learning for a General Purpose Declarative Scene Modeller.
  33. E Protopapa, G Delides, G Miaoulis, D Thompson, P H Bartels: Image analysis of mesothelioma II. Discrimination of mesothelioma from metastatic serous ovarian adenocarcinoma. Analytical and quantitative cytology and histology / the International Academy of Cytology [and] American Society of Cytology 09/2000; 22(4):338-45.
  34. E Protopapa, G Delides, G Miaoulis, D Thompson, P H Bartels: Image analysis of mesothelioma: I. Differentiation of mesothelioma from adenocarcinoma of the lung. Analytical and quantitative cytology and histology / the International Academy of Cytology [and] American Society of Cytology 05/2000; 22(2):114-22.
  35. George Miaoulis, Dimitri Plemenos, Dimitri Magos, Christos Skourlas: The MultiCAD Project: toward an intelligent multimedia information system for CAD.
  36. G Miaoulis, E Protopapa, C Skourlas, G Delides: Supporting telemicroscopy and laboratory medicine activities. The Greek "TELE.INFO.MED.LAB" project.. Archives d'anatomie et de cytologie pathologiques 02/1995; 43(4):275-81.
  37. G Miaoulis, E Protopapa, C Skourlas, G Deldis: Telepathology in Greece.Experience of the Metaxas Cancer Institute. Zentralblatt für Pathologie 01/1993; 138(6):425-8.
  38. G Miaoulis, E Protopapa, G Skarpetas, C Skourlas, G Delides: Information retrieval for pathology information systems.. In vivo (Athens, Greece) 01/1993; 7(4):373-7.
  39. E Protopapa, G Miaoulis, M Ferreiro, J Panayiotides, S K Katsikas, G Delides: A new expert system for histopathological diagnosis of human ovarian epithelial cancer. In vivo (Athens, Greece) 01/1993; 7(4):369-72.
  40. G Miaoulis, C Skourlas, A Christopoulou, S Xanthakis: New role of a medical documentation system. Medical informatics = Médecine et informatique 01/1992; 17(3):165-78. DOI:10.3109/14639239209096532
  41. Anastasios Doulamis, Nikolaos Doulamis, John Dragonas, George Miaoulis, Dimitri Plemenos: Robust Foreground Detection and Tracking using Dynamic Foreground-Background Modeling Based on Adaptive Boosting.
  42. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Intelligent computer graphics 2010. Selected papers based on the presentations at the 3IA conference, Athens, Greece, May 2010.
  43. Dimitri Plemenos, Georgios Miaoulis: Artificial intelligence techniques for computer graphics. Invited and selected extended papers based on the presentations at the 11th international conference on computer graphics and artificial intelligence (3IA’2008), May 30–31, 2008, Athens, Greece.
  44. Nikolaos Doulamis, Evangelos Chronis, Anastasios Doulamis, George Miaoulis, Dimitri Plemenos: Incorporating Viewpoint Entropy into the S-PDB viewer for Selecting Optimal 3D object Views.
  45. Anastasios Doulamis, Fotis Liarokapis, Panagiotis Petridis, Georgios Miaoulis: Serious Games for Museum Environments.
  46. Ioanna Ravani, Dimitrios Makris, Georges Miaoulis, Petros Constantinides, Alexandros Petridis, Dimitri Plemenos: Implementation of architecture-oriented knowledge framework in MultiCAD declarative scene modeling system.

  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια
  1. N. Doulamis, C. Yiakoumettis, G. Miaoulis: Personalised 3D navigation and understanding of Geo-referenced Scenes. World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), 2013 IEEE 14th International Symposium and Workshops on a; 01/2013
  2. Anastasios Tsolakidis, Cleo Sgouropoulou, Effie Papageorgiou, Olivier Terraz, Georges Miaoulis: Co-authorship Networks in Academic Research Communities: The Role of Network Strength. Informatics (PCI), 2012 16th Panhellenic Conference on; 10/2012
  3. Nikolaos D Doulamis, Christos Yiakoumettis, George Miaoulis: On-line Spectral Learning in Exploring 3D Large Scale Geo-Referred Scenes. EuroMed; 01/2012
  4. Anastasios Tsolakidis, Cleo Sgouropoulou, Ioannis Xydas, Olivier Terraz, Georgios Miaoulis: Academic Research Policy-Making and Evaluation Using Graph Visualisation.. 15th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2011, Kastoria, Greece, September 30 - Oct. 2, 2011; 09/2011
  5. Georgios Bardis, Dimitrios Makris, Vassilios Golfinopoulos, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: A Formal Framework for Declarative Scene Description Transformation into Geometric Constraints.. Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems - 15th International Conference, KES 2011, Kaiserslautern, Germany, September 12-14, 2011, Proceedings, Part I; 01/2011
  6. Georgios Bardis, Vassilios Golfinopoulos, Dimitrios Makris, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Elicitation of User Preferences via Incremental Learning in a Declarative Modelling Environment.. Artificial Intelligence Applications and Innovations - 12th INNS EANN-SIG International Conference, EANN 2011 and 7th IFIP WG 12.5 International Conference, AIAI 2011, Corfu, Greece, September 15-18, 2011, Proceedings, Part II; 01/2011
  7. Tsolakidis, C. Sgouropoulou, I. Xydas, O. Terraz, G. Miaoulis: Academic evaluation and research policy decision making using graph visualization. Proceedings of the 14th International Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence, May 2011; 01/2011
  8. K. Nikolopoulou, I. Xydas, G. Miaoulis: Social Networks Data Mining Using Visual Analytics. Proceedings of the 14th International Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence, May 2011; 01/2011
  9. Dimitrios Makris, Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Automation of Style Acquisition and Implementation in 3D Scene Synthesis. 12th International Conference 3IA'2009, May 29-30, Athens (Greece); 05/2009
  10. Anastasios Tsolakidis, Ioannis Chalaris, George Miaoulis: Interactive Visualization in Knowledge Discovery for Academic Evaluation and Accreditation.. Knowledge Science, Engineering and Management, Third International Conference, KSEM 2009, Vienna, Austria, November 25-27, 2009. Proceedings; 01/2009
  11. Xydas, G. Miaoulis, P.-F. Bonnefoi, D. Plemenos, D. Ghazanfarpour: Using an Evolutionary Neural Network for Web Intrusion Detection. Proceedings of the 26th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2008; 01/2008
  12. Nikolaos Doulamis, Georgios Bardis, John Dragonas, George Miaoulis: Optimal Recursive Designers' Profile Estimation in Collaborative Declarative Environment. Tools with Artificial Intelligence, 2007. ICTAI 2007. 19th IEEE International Conference on; 11/2007
  13. Georgios Bardis, Vassihos Golfinopoulos, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Abstract Description Refinement Using Incremental Learning and Scene Reconstruction. Tools with Artificial Intelligence, 2007. ICTAI 2007. 19th IEEE International Conference on; 11/2007
  14. Dimitrios Makris, Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Administration and Exploitation of Qualitative Aspects in Declarative 3D Scene Synthesis. Tools with Artificial Intelligence, 2007. ICTAI 2007. 19th IEEE International Conference on; 11/2007
  15. Xydas, George Miaoulis, P.-F. Bonnefoi, Dimitri Plemenos, Djamchid Ghazanfarpour: 3D Graph Visualisation of Web Normal and Malicious Traffic. Information Visualization, 2006. IV 2006. Tenth International Conference on; 08/2006
  16. Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Design and Configuration of a Machine Learning Component for User Profiling in a Declarative Design Environment.. Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, 10th International Conference, KES 2006, Bournemouth, UK, October 9-11, 2006, Proceedings, Part I; 01/2006
  17. Vassilios Golfinopoulos, Vassilios M. Stathopoulos, George Miaoulis, Dimitri Plemenos: A Knowledge-Based Reverse Design System for Declarative Scene Modeling.. ICEIS 2006 - Proceedings of the Eighth International Conference on Enterprise Information Systems: Databases and Information Systems Integration, Paphos, Cyprus, May 23-27, 2006; 01/2006
  18. Xydas, G. Miaoulis, P.-F. Bonnefoi, D. Plemenos, D. Ghazanfarpour: 3D Visualization prototype system for Intrusion Detection: A surveillance aid to security analysts. Proceedings of the 9th International Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence; 01/2006
  19. Georgios Bardis, Georgios Miaoulis, Dimitri Plemenos: Intelligent Solution Support Based on Alternative User Profiles.. ICEIS 2005, Proceedings of the Seventh International Conference on Enterprise Information Systems, Miami, USA, May 25-28, 2005; 01/2005
  20. Nikolaos Vassilas, George Miaoulis, Dionysios Chronopoulos, Elias Konstantinidis, Ioanna Ravani, Dimitrios Makris, Dimitri Plemenos: MultiCAD-GA: A System for the Design of 3D Forms Based on Genetic Algorithms and Human Evaluation. Methods and Applications of Artificial Intelligence, Second Hellenic Conference on AI, SETN 2002. Thessaloniki, Greece, April 11-12, 2002, Proceedings; 01/2002
  21. C Skourlas, V. Melagrakis, G Miaoulis, J. Halaris, S. Xanthakis, J. Dragonas: The new role of a documentation system for standardization. Software Engineering Standards Symposium, 1993. Proceedings., 1993; 01/1993
  © 2022 Γεώργιος Μιαούλης