Γεώργιος ΜιαούληςΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας

Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών

Καθηγητής

ΕλληνικάΑγγλικά
 • Αρχική
 • Μαθήματα
 • Δημοσιεύσεις
 • Απόψεις - θέσεις
 • Σχετικοί Σύνδεσμοι
 • Επικοινωνία
 • Προπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα πληροφορικής
  1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, 5ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών
  2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, 6ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών
  3. Ευφυή Συστήματα, 7ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών

  Μεταπτυχιακά μαθήματα στο Master Πληροφορικής ΤΕΙ-Αθήνας – Πανεπιστημίου Limoges
  1. Ανάλυση & Ανάπτυξη Λογισμικού, 2ο εξάμηνο, στο ΠΜΣ στην Πληροφορική
  2. Μέθοδοι ανάπτυξης ευφυών συστημάτων βασισμένων σε εικόνα, 3ο εξάμηνο, στο ΠΜΣ στην Πληροφορική
  © 2022 Γεώργιος Μιαούλης